نصب بوستر پمپ

امروزه با رشد جمعیت کشور ها و گسترش ساخت و ساز فضاهای مسکونی و شهری با مشکل همیشگی منابع آب ، بیش از پیش مواجه می شویم . با وجود گسترش و احداث ساختمان ها وجود افت فشار امری طبیعی تلقی می شود ، چرا که فشار آب شهر قادر به تأمین فشار لازم تجهیزات مصرفی در یک ساختمان نمی باشد.

باید چاره ای بیندیشیم تا این افت فشار را  جبران کنیم ، این امر با توجه به بررسی  فضای کاربری و محاسبه و انتخاب پمپ و نوع آن قابل جبران است ، چرا که انتخاب نادرست پمپ خود می تواند هزینه های پیش بینی نشده ای را به بار آورد که می توان به چند مورد آن اشاره کرد:

  • افزایش بی مورد هزینه اولیه
  • افزایش در مصرف برق
  • کاهش راندمان
  • تولید سر و صدا در سیستم آبرسانی
  • اشغال فضای ساختمان (به دلیل انتخاب نادرست نوع پمپ)

در نتیجه این عوامل هزینه ی تعمیر و نگهداری افزایش و عمر مفید پمپ کاهش می یابد و از همه مهمتر مصرف انرژی در کشور رو به افزایش خواهد بود.

این امر لزوم استفاده از پمپ و سیستم های پمپاژ را به منظور انتقال آب ( در سیستم آبرسانی و آتشنشانی) ، بعد از تأمین آب در رتبه دوم مباحث مربوط به آب قرار داده است .

چرا بوستر پمپ؟
با توجه به اینکه میزان مصرف آب در فضای کاربری ثابت نبوده ، بلکه دائماً در حال نوسان می باشد و هیچگونه الگوی خاصی برای مصرف وجود ندارد ، از این رو با افزایش یا کاهش مصرف آب میزان فشار آب داخل لوله ها دائماً در حال تغییر می باشد و این تغییرات مشکلاتی را در سیستمهای آبرسانی بوجود می آورد. امروزه برای تأمین فشار آب مصرفی در ساختمانها از بوستر پمپ استفاده می شود.
در ارتباط با سیستم اطفاء حریق که رابطه مستقیم با جان ساکنین یک ساختمان دارد هم این امر صادق می باشد . چرا که با توجه به فشار مورد نیاز تجهیزات اطفای حریق ، فشار آب شهر قادر به تامین فشار مورد نیاز نمی باشد .

موارد استفاده از بوستر پمپ :
بمنظور تأمین و تنظیم فشار آب در آبرسانی، آتشنشانی و آبیاری فضای سبز در شهرها، شهرکها، مجتمع های مسکونی، ساختمانهای بلند مرتبه، فرودگاهها، بیمارستانها، مدارس،سالنهای تفریحی – ورزشی، شبکه های مختلف آب شهری، مراکز مختلف صنعتی و آبیاری تحت فشار در مزارع مکانیزه ، از بوستر پمپ استفاده می شود.

بوستر پمپ چیست؟
بوستر پمپ دستگاه یکپارچه ای متشکل از یک یا چند الکتروپمپ می باشد که بطور موازی به یکدیگر متصل شده اند تا با کاهش فشار سیستم ، یک یا چند الکترو پمپ بصورت نوبتی روشن شوند و با افزایش فشار نیز یک یا چند الکترو پمپ به همان ترتیبی که روشن شده اند ، خاموش گردند. بوستر پمپها از نقطه نظر تثبیت فشار به بوستر پمپ دور ثابت و دور متغیر طبقه بندی می شوند.

بوستر پمپ دور ثابت :

ولتاژ برق مصرفی بوستر پمپ های دور ثابت 220 ولت تكفاز،380 ولت سه فاز و یا تركیبی از این دو است. در بوستر پمپ های دور ثابت پیشرفته كه روشن و خاموش شدن الكترو پمپ ها بصورت نوبتی صورت می گیرد، برای كنترل فشار فقط از دو پرشر سوئیچ استفاده میشود . یكی از دو پرشر سوئیچ در حداكثر فشار آب و پرشر سوئیچ دوم در حداقل فشار تنظیم میشود. با بسته شدن مدار هر یك از پرشر سوئیچ های مذكور خبر رسیدن فشار آب به حداقل یا حداكثر به تابلوی كنترل و فرمان بوستر پمپ میرسد تا متناسب با آن فرمان لازم برای روشن شدن پمپ بعدی یا خاموش شدن نوبتی یكی از الكترو پمپ های روشن بوستر پمپ صادر گردد.

در بوستر پمپ های دور ثابت از یك یا چند منبع دیافراگمی با ظرفیت مناسب استفاده میشود .مناسبترین ظرفیت مفید منبع دیافراگمی برای 15 بار روشن و خاموش شدن هر یك از الكترو پمپ های بوستر پمپ، از حاصل تقسیم ظرفیت یك پمپ بر حسب لیتر در دقیقه به تعداد پمپ های بوستر پمپ بدست می آید .راندمان منبع دیافراگمی معمولا%33 است،لذا حجم اسمی منبع دیافراگمی3 برابر حجم واقعی آن خواهد بود .

در خلال زمان روشن بودن یك یا چند الكترو پمپ، علاوه بر تأمین آب مصرفی، مازاد آن در دیافراگم منبع دیافراگمی ذخیره شده و موجب بالا رفتن تدریجی فشار سیستم و رسیدن آن به فشار پرشر سوئیچ حداكثر می گردد تا با بسته شدن مدار آن، فرمان خاموش شدن تنها الكترو پمپ روشن و یا یكی از الكترو پمپ های روشن بوستر پمپاژ طریق مدار فرمان صادر گردد . از این پس آب مصرفی از منبع دیافراگمی به شبكه مصرف تزریق می شود . با مصرف تدریجی آب از منبع دیافراگمی، فشار سیستم پائین آمده تا به فشار پرشر سوئیچ حداقل برسد و با بسته شدن مدار آن فرمان روشن شدن الكترو پمپ بعدی بواسطه مدار كنترل و فرمان بوستر پمپ صادر می گردد. روشن و خاموش شدن الكترو پمپ های بوستر پمپ دور ثابت به همین منوال ادامه می یابد تا آب مورد نیاز شبكه مصرف تأمین گردد.