نصب بوستر پمپ

امروزه با رشد جمعیت کشور ها و گسترش ساخت و ساز فضاهای مسکونی و شهری با مشکل همیشگی منابع آب ، بیش از پیش مواجه می شویم . با وجود گسترش و احداث ساختمان ها وجود افت فشار امری طبیعی تلقی می شود ، چرا که فشار آب شهر قادر به تأمین فشار لازم تجهیزات مصرفی در یک ساختمان نمی باشد.

باید چاره ای بیندیشیم تا این افت فشار را  جبران کنیم ، این امر با توجه به بررسی  فضای کاربری و محاسبه و انتخاب پمپ و نوع آن قابل جبران است ، چرا که انتخاب نادرست پمپ خود می تواند هزینه های پیش بینی نشده ای را به بار آورد که می توان به چند مورد آن اشاره کرد:

 • افزایش بی مورد هزینه اولیه
 • افزایش در مصرف برق
 • کاهش راندمان
 • تولید سر و صدا در سیستم آبرسانی
 • اشغال فضای ساختمان (به دلیل انتخاب نادرست نوع پمپ)

در نتیجه این عوامل هزینه ی تعمیر و نگهداری افزایش و عمر مفید پمپ کاهش می یابد و از همه مهمتر مصرف انرژی در کشور رو به افزایش خواهد بود.

این امر لزوم استفاده از پمپ و سیستم های پمپاژ را به منظور انتقال آب ( در سیستم آبرسانی و آتشنشانی) ، بعد از تأمین آب در رتبه دوم مباحث مربوط به آب قرار داده است .

چرا بوستر پمپ؟
با توجه به اینکه میزان مصرف آب در فضای کاربری ثابت نبوده ، بلکه دائماً در حال نوسان می باشد و هیچگونه الگوی خاصی برای مصرف وجود ندارد ، از این رو با افزایش یا کاهش مصرف آب میزان فشار آب داخل لوله ها دائماً در حال تغییر می باشد و این تغییرات مشکلاتی را در سیستمهای آبرسانی بوجود می آورد. امروزه برای تأمین فشار آب مصرفی در ساختمانها از بوستر پمپ استفاده می شود.
در ارتباط با سیستم اطفاء حریق که رابطه مستقیم با جان ساکنین یک ساختمان دارد هم این امر صادق می باشد . چرا که با توجه به فشار مورد نیاز تجهیزات اطفای حریق ، فشار آب شهر قادر به تامین فشار مورد نیاز نمی باشد .

موارد استفاده از بوستر پمپ :
بمنظور تأمین و تنظیم فشار آب در آبرسانی، آتشنشانی و آبیاری فضای سبز در شهرها، شهرکها، مجتمع های مسکونی، ساختمانهای بلند مرتبه، فرودگاهها، بیمارستانها، مدارس،سالنهای تفریحی – ورزشی، شبکه های مختلف آب شهری، مراکز مختلف صنعتی و آبیاری تحت فشار در مزارع مکانیزه ، از بوستر پمپ استفاده می شود.

بوستر پمپ چیست؟
بوستر پمپ دستگاه یکپارچه ای متشکل از یک یا چند الکتروپمپ می باشد که بطور موازی به یکدیگر متصل شده اند تا با کاهش فشار سیستم ، یک یا چند الکترو پمپ بصورت نوبتی روشن شوند و با افزایش فشار نیز یک یا چند الکترو پمپ به همان ترتیبی که روشن شده اند ، خاموش گردند. بوستر پمپها از نقطه نظر تثبیت فشار به بوستر پمپ دور ثابت و دور متغیر طبقه بندی می شوند.

بوستر پمپ دور ثابت :

ولتاژ برق مصرفی بوستر پمپ های دور ثابت 220 ولت تكفاز،380 ولت سه فاز و یا تركیبی از این دو است. در بوستر پمپ های دور ثابت پیشرفته كه روشن و خاموش شدن الكترو پمپ ها بصورت نوبتی صورت می گیرد، برای كنترل فشار فقط از دو پرشر سوئیچ استفاده میشود . یكی از دو پرشر سوئیچ در حداكثر فشار آب و پرشر سوئیچ دوم در حداقل فشار تنظیم میشود. با بسته شدن مدار هر یك از پرشر سوئیچ های مذكور خبر رسیدن فشار آب به حداقل یا حداكثر به تابلوی كنترل و فرمان بوستر پمپ میرسد تا متناسب با آن فرمان لازم برای روشن شدن پمپ بعدی یا خاموش شدن نوبتی یكی از الكترو پمپ های روشن بوستر پمپ صادر گردد.

در بوستر پمپ های دور ثابت از یك یا چند منبع دیافراگمی با ظرفیت مناسب استفاده میشود .مناسبترین ظرفیت مفید منبع دیافراگمی برای 15 بار روشن و خاموش شدن هر یك از الكترو پمپ های بوستر پمپ، از حاصل تقسیم ظرفیت یك پمپ بر حسب لیتر در دقیقه به تعداد پمپ های بوستر پمپ بدست می آید .راندمان منبع دیافراگمی معمولا%33 است،لذا حجم اسمی منبع دیافراگمی3 برابر حجم واقعی آن خواهد بود .

در خلال زمان روشن بودن یك یا چند الكترو پمپ، علاوه بر تأمین آب مصرفی، مازاد آن در دیافراگم منبع دیافراگمی ذخیره شده و موجب بالا رفتن تدریجی فشار سیستم و رسیدن آن به فشار پرشر سوئیچ حداكثر می گردد تا با بسته شدن مدار آن، فرمان خاموش شدن تنها الكترو پمپ روشن و یا یكی از الكترو پمپ های روشن بوستر پمپاژ طریق مدار فرمان صادر گردد . از این پس آب مصرفی از منبع دیافراگمی به شبكه مصرف تزریق می شود . با مصرف تدریجی آب از منبع دیافراگمی، فشار سیستم پائین آمده تا به فشار پرشر سوئیچ حداقل برسد و با بسته شدن مدار آن فرمان روشن شدن الكترو پمپ بعدی بواسطه مدار كنترل و فرمان بوستر پمپ صادر می گردد. روشن و خاموش شدن الكترو پمپ های بوستر پمپ دور ثابت به همین منوال ادامه می یابد تا آب مورد نیاز شبكه مصرف تأمین گردد.

بوستر پمپ آبیاری هوشمند

         پمپ های جاکی برای ثابت نگه داشتن فشار در تمام زمانها در سیستم آتشنشانی استفاده می شود.

         جاکی پمپ باید فشار خروجی کافی داشته باشد تا فشار مورد نظر سیستم محافظتی آتشنشانی تأمین گردد.

         پمپ های جاکی همچنین از ایجاد ضربه قوچ وقتی پمپ اصلی وارد مدار می شود جلوگیری می کند.

این بوسترپمپ ها از يك الكتروپمپ پیشــــرو (جاكي پمپ) و يك يا چند الكتـــروپمپ اصلی تشكيـــل مي شوند كه د ر آن ظرفیت الكتروپمـــپ پیشرو کمتر از الكتروپمــپ های اصلی است ولی فشار آن با فشار الكتروپمپ های اصلی برابر است.

هنگامــی که د بی مورد نیـــاز یک سیستــم زیـاد باشــد معمـــولا از پمپ های بزرگ استفاد ه می گرد د و به تبع آن موتور های محرک نیز انـرژی زیاد ی برای بـــه حرکت د ر آورد ن پمپ نیاز د ارند.  د ر الگوی مصرف، زمان هایی وجود د ارد که د بی د رخواستی کم می باشد و میتوان این د بی را با  یک پمـــپ کوچک تامین کرد و نیــازی به استفـــاد ه از پمپ بـــزرگ نیست (تقاضاي آب د ر حالت عاد ي کمتــر از 20 د رصد تقاضا د ر ساعات اوج مصرف بود ه و اين شرايط د ر بيش از 70 درصد زمان مصرف حاکم است ). به همیـــن د لیل برای صرفه جویی د ر مصرف انرژی و همچنین کاهــش استهلاک پمپ هـــای بزرگ پمپی  با ظرفیـــت آبد هی کمتر از پمپ اصلی انتخاب می کنند تا برای مصارف  کم فقط این پمــپ روشن  شود و نیاز سیستـــم را برآورد ه  کند. نام این پمپ جاکی پمپ یا پمپ پیشرو است . برای حالتـــی که آبریزش در پمپ ها  و افــت تد ریجی  فشار د ر سیستم (LEAKAGE) وجود د ارد از جاکی برای تامین مجد د فشار استفاد ه می شود.

بوستر پمپ ابرسانی دور ثابت

بوستر پمپ دور ثابت

در بوستر پمپ های دور ثابت به منظور امکان کنترل دبی و فشار مدار بوستر پمپ، هر پمپ براساس 0.5بار اختلاف فشار با پمپ قبلی تنظیم می شود، درواقع با استفاده از پرشر سوئیچ های نصب شده بر روی بوستر، امکان فرمان نوبتی پمپ ها براساس نیاز موجود در خطوط لوله فراهم می گردد. ولتاژ برق مصرفی بوستر پمپ های دور ثابت ۲۲۰ ولت تكفاز، ۲۸۰ ولت سه فاز و یا تركیبی از این دو است. در بوستر پمپ های دور ثابت پیشرفته كه روشن و خاموش شدن الكترو پمپ ها بصورت نوبتی صورت می گیرد، برای كنترل فشار فقط از دو پرشر سوئیچ استفاده میشود. یكی از دو پرشر سوئیچ، در حداكثر فشار آب و پرشر سوئیچ دوم در حداقل فشار تنظیم میشود. با بسته شدن مدار هر یک از پرشر سوئیچ های مذكور خبر رسیدن فشار آب به حداقل یا حداكثر به تابلوی كنترل و فرمان بوستر پمپ میرسد تا متناسب با آن فرمان لازم برای روشن شدن پمپ بعدی یا خاموش شدن نوبتی یكی از الكترو پمپ های روشن بوستر پمپ صادر گردد.
در خلال زمان روشن بودن یک یا چند الكترو پمپ، علاوه بر تأمین آب مصرفی، مازاد آن در دیافراگم منبع دیافراگمی ذخیره شده و موجب بالا رفتن تدریجی فشار سیستم و رسیدن آن به فشار پرشر سوئیچ حداكثر می گردد تا با بسته شدن مدار آن، فرمان خاموش شدن تنها ا لكترو پمپ روشن و یا یكی از الكترو پمپ های روشن
بوستر از طریق مدار فرمان صادر گردد. از این پس آب مصرفی از منبع دیافراگمی به شبكه مصرف تزریق می شود. با مصرف تدریجی آب از منبع دیافراگمی، فشار سیستم پائین می اید تا به فشار پرشر سوئیچ حداقل برسد و با بسته شدن مدار آن فرمان روشن شدن، نمی آید الكترو پمپ بعدی بواسطه مدار كنترل و فرمان بوستر پمپ صادر می گردد. روشن و خاموش شدن الكترو پمپ های بوستر پمپ دور ثابت به همین منوال ادامه می یابد تا آب مورد نیاز شبكه مصرف تأمین گردد.

بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر

بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر

از زمان های قدیم ثابت نگه داشتن کامل فشار آب با وجود تغییرات مقدار مصرف آن یکی از اهداف طراحان و سازندگان بوستر پمپ بوده است. برای رسیدن به این هدف مرحله ی نخست، ساخت دستگاهی است که بتواند دور الکتروموتورهای معمول را که با برق شهری کار می کنند، تغییردهد.
در چند دهه اخیر همگام با پیشرفت صنایع مختلف در جهان، صنعت برق و الکترونیک نیز از جایگاه والایی برخوردار گشته و به پیشرفت های چشمگیری نائل آمده است. گوشه ای از موفقیتهای این صنعت ساخت اینورتر یا درایو است. اینورتر دستگاهی است که بوسیله آن میتوان فرکانس برق شهر را تغییر داد .در صورتیکه این برق به عنوان قدرت محرک الکتروموتورها مورد استفاده قرار گیرد، می توان دور آنها را متناسب با فرکانس برق خروجی از اینورتر تغییر داد. اینورترها  امروزه برای اغلب مهندسین تأسیسات شناخته شده هستند، یکی از رایج ترین کاربرد آنها استفاده از اینورتر در ساخت آسانسورهای دور متغیرمی باشد. در واقع اگر از این خاصیت اینورتر برای کنترل گردش الکترو پمپ های بوستر پمپ استفاده شود، میتوان بوستر پمپ های دور متغیر تولید نمود. در بوستر پمپ های دورمتغیر براساس فرمانهایی که ازسوی اینورترهای نصب شده بر روی تابلو فرمان بوستر پمپ صادر می شود، سرعت دوران پمپ کنترل می شود.

در كشورما بوستر پمپ های دور متغیر علی رغم مزایای چشمگیری که دارند مورد استقبال قرار نگرفتند. علت اصلی عدم استقبال بالا بودن قیمت بوستر پمپ های دور متغیر نسبت به قیمت بوسترپمپ های دور ثابت می باشد. لازم به ذکر است تبلیغات منفی معدود سازندگان ایرانی بوستر پمپ که دانش ساخت آنرا نداشتند سهم عمده ای در عدم استقبال از این محصول بینظیر داشته است.
در ایران طراحی و تولید بوستر پمپ های دور متغیر با استفاده از الکتروپمپ های معمول در بازار با قیمت قابل رقابت با بوستر پمپ های دور ثابت آغاز شد. کلیه تجهیزات بوستر پمپ های دور متغیر بجز تابلوی برق و سنسور فشار (پرشر ترانسمیتر) آن مشابه بوستر پمپ های دور ثابت است. درواقع میتوان با استفاده از تابلوی برق دور متغیر و پرشر ترانسمیتر مربوطه بوستر پمپ های دور ثابت را به بوستر پمپ های دور متغیر تبدیل نمود.

پرشر ترانسميتر یا سنسور فشار وسيله اي است كه در هر لحظه فشار آب خروجی از بوستر پمپ را حس نموده و مقدار آن را بصورت تغییرات شدت جريــان از 4 تا 20 ميلـي آمپر به مدار كنترل در تابلوی برق بوستر پمپ ارسال مينمايد. پرشر ترانسميترها با دامنه فشارهاي مختلف ساخته مي شوند. براي حساسيت بيشتر مدار فرمان و کنترل بوستر پمپ نسبت به تغييرات فشار، پرشر ترانسميتر بايد دامنه فشار مورد نياز بوستر پمپ را داشته باشد.

گروه فنی و مهندسی پرگاس برترین متخصص در ساخت انواع بوسترپمپ ها به شما مشتریان محترم این اطمینان را میدهد که بهترین محصول را مطابق با نیازتان به شما ارایه دهد و برای نصب و راه اندازی و همچنین سرویس های دوره ای به کمک شما بشتابد.

مزایای بوستر پمپ دور متغيــر :

 • ثابت بودن کامل فشار آب سیستم که مشخصه اصلی بوستر پمپ های دور متغیراست
 • کاهش لرزه های احتمالی به دليل روشن و خاموش شدن تدریجی الكتروپمپ ها
 • دبی خروجی پمپ براساس پالس های دریافتی از سنسور نصب شده بر روی کلکتور بوستر پمپ می باشد
 • کاهش استهلاک کوپلینگها و قطعات متحرک الکتروپمپ
 • راه اندازی نرم الکتروپمپ با هدف کاهش مصرف برق و افزایش عمر مفید پمپ
 • کاهش هزینه های مستمر برق مصرفی تا ۳۰٪ بدلیل متناسب بودن شدت جریان برق مصرفی با دور الکتروموتور و حذف جریان راه اندازی در مقایسه با بوسترپمپ های دور ثابت به هنگام روشن شدن آنی الکتروپمپ ها.
 • كاهش هزينه هاي سرويس و نگهداري
 • حذف جريان اضافه راه اندازي در مقايسه با بوستر پمپ دور ثابت

واضح است که برتری در استفاده از بوستر پمپ های دور متغیر و هوشمند هست. این گونه از بوستر پمپ ها برق کمتری مصرف کرده و دارای استهلاک بسیار کمتری می باشند. همچنین آنها بسیار نرمتر کار کرده و صدای ایجاد شده کمتر است. مورد مصرف این گونه از بوستر پمپ ها بیشتر در آبرسانی ساختمانها و مراکز صنعتی میباشد.

بوستر پمپ آتشنشانی

بوستر پمپ آتشنشانی

امروزه با افزایش روز افزون جمعیت و در نهایت تراکم ساخت و ساز و اجرای پروژه های مرتفع در شهرها به منظور اسکان دهی جمعیت رو به رشد، ارتقا سطح ایمنی در دستور کار مناطق مختلف شهردای قرار گرفته است که از جمله مهمترین این بخش ها استفاده از سیستم های هشدار و اطفا حریق می باشد.برای تامین آب مورد نیاز سیستم های اطفا حریق، اقدام به طراحی و تولید بوستر پمپ های آتشنشانی می شود به این شکل که یک یا چند الکتروپمپ را بصورت موازی به یکدیگر متصل کرده و هرکدام توسط  تابلو فرمان هوشمند  کنترل می شوند.

 پمپ های آتش نشانی یکی از مهمترین اجزاء سیستم های اطفاء حریق می باشند. در صورتی که پمپ آتش نشانی عملکرد درستی نداشته باشد، عملکرد کل مجموعه بی فایده خواهد بود. بوستر پمپ های آتش نشانی شامل پمپ الکتریکی به عنوان پمپ اصلی جهت اطفاء حریق، پمپ دیزل به عنوان پمپ رزرو و پمپ جوکی به عنوان پمپ حفظ  فشار می باشند. هد و دبی پمپ الکتریکی و پمپ دیزل معمولا برابر بوده و پمپ دیزل درهنگام قطع جریان برق به طور اتوماتیک به کار می افتد. وظیفه پمپ جوکی فقط حفظ فشار شبکه در صورت وجود نشتی بوده و هیچگونه مسئولیتی در زمینه اطفاء حریق نداشته و مطابق استاندارد NFPA-20 دبی آن نباید کمتر از حداکثر نشتی شبکه لوله کشی باشد.

وظیفه سیستم بوستر پمپ آتشنشانی، شامل تامین آب سیستم های اطفا حریق مجتمع های مسکونی، مراکز اداری و تجاری مانند مراکز خرید و ادارات دولتی، مراکز تفریحی و ورزشی مانند استخرها و استادیوم های ورزشی و واحدهای صنعتی و تولیدی (کارخانجات ) و انبارهای محصول و همچنین پارکینگ های طبقاتی  که بر اساس استانداردهای تعریف شده، طراحی و تولید می گردد.

اندازه مناسب یک بوستر پمپ آتشنشانی چقدر است؟

پاسخ های فراوانی برای این پرسش وجود دارد ولی بیشتر متخصصان معتقدند که یک بوستر پمپ آتشنشانی باید به اندازه ای بزرگ باشد که بتواند آب کافی (جریان و فشار) برای بیشترین جریان مورد انتظار از هر اسپرینکلر منفرد یا یک سیستم سیلابی و همچنین یک مقدار اضافه (شیلینگ آتشنشانی) برای نیازهای اطفاء حریق را تامین کند. 

 دیزل موتورها

موتورهای دیزلی استفاده شده در بوستر پمپ های آتشنشانی، می بایست قابل اطمینان، با کیفیت بالا و برای سیستم های آتشنشانی طراحی شده باشد.

در حالتی که موتور دیزل انتخاب شده است، می بایست دمای محیط و ارتفاع از سطح دریا مورد توجه قرار گیرد.

بوستر پمپ و دیزل موتور می بایست توسط کوپلینگ های انعطاف پذیر کوپله شوند.

دیزل موتور باید دارای دستگاه خاموش کننده افزایش سرعت Over speed shut-down device باشد که وقتی سرعت ۲۰درصد افزایش می یابد دیزل خاموش گردد.

موتور می بایست مجهز به سرعت سنج Tachometer باشد.

موتور می بایست داری گیج  فشار روغن باشد.

موتور می بایست دارای نشانگر دما باشد.

تمام نشانگرهای کنترلی موتور می بایستی به طورمناسبی به تابلو کنترل متصل گردند.

هر دیزل موتور می بایستی مجهز به دو باتری ذخیره باشد.

هر دو باتری می بایستی دارای کنتاکتورهای دستی کنترلی باشند تا وارد مدار گردند.

سایر خصوصیات بوستر پمپ های آتشنشانی

تمام اندازه گیریها و محاسبات باید برای آب تمیز با دمای ۲۰درجه سانتیگراد انجام شود.

برای حالتی که دبی به ۱۵۰درصد نقطه کاری می رسد، توان مورد نیاز موتور می بایست مشخص شود و در صورت درخواست کارفرما توان نامی محرکه بر اساس این حالت انتخاب گردد.

برای اطمینان از عملکرد بوستر پمپ ها در شرایط خواسته شده، سازنده می بایست هر بوستر پمپ را جداگانه با آب تست نماید و گواهینامه های تست را ارائه نماید. در گواهینامه تست می بایست منحنی عملکرد، توان جذبی موتور و منحنی بازده نشان داده شود.

در مواقعی که بوستر پمپ می بایست مکش منفی انجام دهد نباید از بوستر پمپ های سانتریفوژ استفاده نمود.

هر بوستر پمپ می بایستی پلاک جداگانه ای داشته باشد. در پلاک بوستر پمپ می بایست فشار کاری، دبی نقطه کاری، سرعت چرخش و فاکتورهای عملکرد موتور ذکر گردد.

هر بوستر پمپ می بایستی دارای فشار سنج در سمت رانش و مکش باشد.

پوسته هر بوستر پمپ می بایستی دارای شیر فشار شکن باشد.

 

بوستر پمپ های آتشنشانی پیشگامان صنعت پرگاس در دو نوع  الکترو پمپ های ساده و جوکی دار ساخته می شوند.