بوستر پمپ آتشنشانی

بوستر پمپ آتشنشانی

امروزه با افزایش روز افزون جمعیت و در نهایت تراکم ساخت و ساز و اجرای پروژه های مرتفع در شهرها به منظور اسکان دهی جمعیت رو به رشد، ارتقا سطح ایمنی در دستور کار مناطق مختلف شهردای قرار گرفته است که از جمله مهمترین این بخش ها استفاده از سیستم های هشدار و اطفا حریق می باشد.برای تامین آب مورد نیاز سیستم های اطفا حریق، اقدام به طراحی و تولید بوستر پمپ های آتشنشانی می شود به این شکل که یک یا چند الکتروپمپ را بصورت موازی به یکدیگر متصل کرده و هرکدام توسط  تابلو فرمان هوشمند  کنترل می شوند.

 پمپ های آتش نشانی یکی از مهمترین اجزاء سیستم های اطفاء حریق می باشند. در صورتی که پمپ آتش نشانی عملکرد درستی نداشته باشد، عملکرد کل مجموعه بی فایده خواهد بود. بوستر پمپ های آتش نشانی شامل پمپ الکتریکی به عنوان پمپ اصلی جهت اطفاء حریق، پمپ دیزل به عنوان پمپ رزرو و پمپ جوکی به عنوان پمپ حفظ  فشار می باشند. هد و دبی پمپ الکتریکی و پمپ دیزل معمولا برابر بوده و پمپ دیزل درهنگام قطع جریان برق به طور اتوماتیک به کار می افتد. وظیفه پمپ جوکی فقط حفظ فشار شبکه در صورت وجود نشتی بوده و هیچگونه مسئولیتی در زمینه اطفاء حریق نداشته و مطابق استاندارد NFPA-20 دبی آن نباید کمتر از حداکثر نشتی شبکه لوله کشی باشد.

وظیفه سیستم بوستر پمپ آتشنشانی، شامل تامین آب سیستم های اطفا حریق مجتمع های مسکونی، مراکز اداری و تجاری مانند مراکز خرید و ادارات دولتی، مراکز تفریحی و ورزشی مانند استخرها و استادیوم های ورزشی و واحدهای صنعتی و تولیدی (کارخانجات ) و انبارهای محصول و همچنین پارکینگ های طبقاتی  که بر اساس استانداردهای تعریف شده، طراحی و تولید می گردد.

اندازه مناسب یک بوستر پمپ آتشنشانی چقدر است؟

پاسخ های فراوانی برای این پرسش وجود دارد ولی بیشتر متخصصان معتقدند که یک بوستر پمپ آتشنشانی باید به اندازه ای بزرگ باشد که بتواند آب کافی (جریان و فشار) برای بیشترین جریان مورد انتظار از هر اسپرینکلر منفرد یا یک سیستم سیلابی و همچنین یک مقدار اضافه (شیلینگ آتشنشانی) برای نیازهای اطفاء حریق را تامین کند. 

 دیزل موتورها

موتورهای دیزلی استفاده شده در بوستر پمپ های آتشنشانی، می بایست قابل اطمینان، با کیفیت بالا و برای سیستم های آتشنشانی طراحی شده باشد.

در حالتی که موتور دیزل انتخاب شده است، می بایست دمای محیط و ارتفاع از سطح دریا مورد توجه قرار گیرد.

بوستر پمپ و دیزل موتور می بایست توسط کوپلینگ های انعطاف پذیر کوپله شوند.

دیزل موتور باید دارای دستگاه خاموش کننده افزایش سرعت Over speed shut-down device باشد که وقتی سرعت ۲۰درصد افزایش می یابد دیزل خاموش گردد.

موتور می بایست مجهز به سرعت سنج Tachometer باشد.

موتور می بایست داری گیج  فشار روغن باشد.

موتور می بایست دارای نشانگر دما باشد.

تمام نشانگرهای کنترلی موتور می بایستی به طورمناسبی به تابلو کنترل متصل گردند.

هر دیزل موتور می بایستی مجهز به دو باتری ذخیره باشد.

هر دو باتری می بایستی دارای کنتاکتورهای دستی کنترلی باشند تا وارد مدار گردند.

سایر خصوصیات بوستر پمپ های آتشنشانی

تمام اندازه گیریها و محاسبات باید برای آب تمیز با دمای ۲۰درجه سانتیگراد انجام شود.

برای حالتی که دبی به ۱۵۰درصد نقطه کاری می رسد، توان مورد نیاز موتور می بایست مشخص شود و در صورت درخواست کارفرما توان نامی محرکه بر اساس این حالت انتخاب گردد.

برای اطمینان از عملکرد بوستر پمپ ها در شرایط خواسته شده، سازنده می بایست هر بوستر پمپ را جداگانه با آب تست نماید و گواهینامه های تست را ارائه نماید. در گواهینامه تست می بایست منحنی عملکرد، توان جذبی موتور و منحنی بازده نشان داده شود.

در مواقعی که بوستر پمپ می بایست مکش منفی انجام دهد نباید از بوستر پمپ های سانتریفوژ استفاده نمود.

هر بوستر پمپ می بایستی پلاک جداگانه ای داشته باشد. در پلاک بوستر پمپ می بایست فشار کاری، دبی نقطه کاری، سرعت چرخش و فاکتورهای عملکرد موتور ذکر گردد.

هر بوستر پمپ می بایستی دارای فشار سنج در سمت رانش و مکش باشد.

پوسته هر بوستر پمپ می بایستی دارای شیر فشار شکن باشد.

 

بوستر پمپ های آتشنشانی پیشگامان صنعت پرگاس در دو نوع  الکترو پمپ های ساده و جوکی دار ساخته می شوند.